Beganismoaren

GARRANTZIA

BEGanismoa

Beganismoa animalienganako errespetuan oinarritutako bizimodua eta filosofia da. Beganoak diren pertsonak, animalietatik datozen produktuak ukatzen dituzte: alimentuak, jantziak, medikamentuak, kosmetikoak, garraioa edota esperimentazioa.

 

Nahiz eta beganismoa gizartean pixkana zabaltzen joan, ezinezkoa da jendarte kapitalista baten bizi eta animalien hilketa masiboan ez parte hartzea, ezta langileen esplotazioan eta lurraren suntsipenean, eguneroko laztura batzuk aipatzearren.

 

Gure ustetan, animalienganako nagusitasunarekin bukatzeko, kapitalismoa alde batera utzi beharko genuke. Horregaitik, beganismoa borrokaren parte bat da, ez helburu bat. Beraz, hemen bertan landutako produktuekin eta bertoko langileek egindako produktuak bultzatzea lortu nahi dugu webgune honekin.

 

 

 

pelikulak eta dokumentalak